Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο “Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδένδρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2019 της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας” – 52.462,80€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/05/2019 / ΩΡΑ: 10:52 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: 143733/35722
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 74938
Κωδικός CPV: 77100000-1
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Δήμος Β. Κυνουρίας, Τοπική Κοινότητα Αγ. Γεωργίου – Περδικόβρυσης,Δήμος Β. Κυνουρίας, Τοπική Κοινότη….
Αναθέτουσα Αρχή: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – Π. Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ, .
Τόπος Παράδοσης: Όπως αναφέρεται στους όρους της Διακήρυξης
Αντικείμενο Διαγωνισμού: Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο “Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδένδρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2019 της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας”

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 52.462,80

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 24-05-2019 09:39:08

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 09-06-2019 21:00:00