Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Παροχή Υπηρεσιών «Τεχνολόγου ακτινολόγου για το Τµήµα Απεικονίσεων του 424 ΓΣΝΕ»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/05/2019 / ΩΡΑ: 11:01 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Παροχή Υπηρεσιών «Τεχνολόγου ακτινολόγου για το Τµήµα Απεικονίσεων του
424 ΓΣΝΕ».

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.