Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την «Προµήθεια εξοπλισµού Τµήµατος Αιµοδοσίας»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/05/2019 / ΩΡΑ: 10:49 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την «Προµήθεια εξοπλισµού Τµήµατος Αιµοδοσίας».

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.