Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Προµήθεια Φαρµακευτικού Υλικού «Φάρµακα κατά των λοιµώξεων συστηµατικής χρήσης, εµβόλια, αντινεοπλασµατικά και ανοσορρυθµιστικά φάρµακα»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17/05/2019 / ΩΡΑ: 11:32 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Προµήθεια Φαρµακευτικού Υλικού «Φάρµακα κατά των λοιµώξεων συστηµατικής χρήσης, εµβόλια, αντινεοπλασµατικά και ανοσορρυθµιστικά φάρµακα».

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.