Έρευνα για την Αγορά Τυροκομικών Προϊόντων στο Ηνωμένο Βασίλειο

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29/06/2019 / ΩΡΑ: 12:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΝΕΑ

Η παρουσία ελληνικών τυριών στο ΗΒ έχει ισχυροποιηθεί πολύ τα τελευταία χρόνια, αποτελώντας το πιο δυναμικό ελληνικό εξαγωγικό προϊόν, μαζί με το γιαούρτι, στη βρετανική αγορά τροφίμων. Είναι ενδεικτικό ότι την περίοδο 1996-2018 η αξία των ελληνικών εξαγωγών τυριού στο ΗΒ κατέγραψε εντυπωσιακή άνοδο κατά 3.500%, ενώ ο όγκος τους αυξήθηκε κατά 3.350%. Το διάστημα 2008-2018, η αντίστοιχη αξία κατέγραψε άνοδο κατά 162% και ο όγκος κατά 143%, ενώ την περίοδο 2013-2018, οι αυξήσεις ήταν 48% και 53% αντίστοιχα.

Όπως αναφέρεται  στην έρευνα, το ΗΒ αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική αγορά για τα ελληνικά τυροκομικά προϊόντα, καθώς είναι ο 2ος σημαντικότερος εξαγωγικός προορισμός. Η εξαιρετική τους παρουσία στην εν λόγω αγορά τα τελευταία χρόνια, κυρίως λόγω της φέτας, αναδεικνύει τις ευνοϊκές προοπτικές για την περαιτέρω προώθησή τους. Άλλωστε, η αυξανόμενη στροφή των Βρετανών για μαλακά ηπειρωτικά τυριά, ως απότοκο της μείωσης του ενδιαφέροντος για cheddar, αφήνει περιθώρια μεγαλύτερης διείσδυσης της φέτας στη βρετανική αγορά τυριού.

Προς την κατεύθυνση αυτή το Γραφείο μας κρίνει ότι απαιτείται συντονισμένη εξαγωγική προσπάθεια και για το λόγο αυτό εισηγούμεθα τον προγραμματισμό και την υλοποίηση ενός δυναμικού πολυετούς σχεδίου προώθησης των ελληνικών τυροκομικών προϊόντων που θα στηρίζεται στο συντονισμό κράτους, φορέων και παραγωγών, με την παράλληλη αξιοποίηση κοινοτικών προγραμμάτων. Μια καλή αρχή σε αυτού του είδους τη δραστηριοποίηση αποτελεί το τρέχον τριετές πρόγραμμα του ΕΛΓΟ-Δήμητρα για την προώθηση της Φέτας ΠΟΠ στο εξωτερικό, το οποίο κάνει χρήση υφιστάμενων κοινοτικών κονδυλίων.

Συγκεκριμένα, προκειμένου οι ελληνικές τυροκομικές επιχειρήσεις να αποκτήσουν συγκριτικό πλεονέκτημα στην άκρως ανταγωνιστική βρετανική  αγορά και μελετώντας τις καταναλωτικές τάσεις των Βρετανών καταναλωτών, εισηγούμαστε την προβολή της μοναδικότητας της ελληνικής παραγωγής στον κλάδο του τυριού. Όπως αναφέρεται στην επισυναπτόμενη έρευνα, η ενισχυμένη τάση για υγεία και ευεξία τροφοδοτεί τη ζήτηση για λιγότερο επεξεργασμένα ή/και βιολογικά τυριά και κατά συνέπεια ευνοεί τις εισαγωγές ελληνικών τυριών, των οποίων η ελληνική προέλευση είναι συνυφασμένη με φυσικά συστατικά της μεσογειακής διατροφής. Προς αυτή την κατεύθυνση, θα πρέπει να προβληθεί η διαφοροποίηση της φέτας ΠΟΠ ως προς την ποιότητα των θρεπτικών συστατικών της, αλλά και το άρωμα και τη γεύση.

Επίσης, η επίσκεψη στο σουπερμάρκετ στη διάρκεια του εργασιακού διαλείμματος αποτελεί συνήθεια για τους Βρετανούς καταναλωτές. Κατά συνέπεια, καλούμαστε να αναδείξουμε την υψηλή θρεπτική αξία των ελληνικών τυριών, που αποτελούν ικανοποιητικές υγιεινές πρωτεϊνούχες εναλλακτικές επιλογές αντί του κρέατος.  Παράλληλα, η κυρίαρχη τάση για υγιεινά, αλλά και πρακτικά, φαγητά για το δρόμο (food-to-go), προσφέρει μεγάλες ευκαιρίες διείσδυσης, αν προωθήσουμε στην αγορά προϊόντα σε μικρές, θρεπτικές, αλλά και πρακτικές συσκευασίες. Οι καταναλωτές αναζητούν όλο και περισσότερο υγιεινές επιλογές τυροκομικών σνακ, τα οποία όμως παράλληλα να είναι και γευστικά. Οι Βρετανοί καταναλωτές είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν το αντίτιμο για προϊόντα premium υψηλής ποιότητας, ενώ είναι δεκτικοί σε γευστικές δοκιμές.

Επιπρόσθετα, αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής στρατηγικής θα πρέπει να είναι η οικοδόμηση σχέσης μεταξύ του προϊόντος και της επωνυμίας μέσω της «εκπαίδευσης των βρετανών καταναλωτών» για τον παραδοσιακό τρόπο παραγωγής των ελληνικών παραδοσιακών τοπικών τυροκομικών ποικιλιών.  Οι Βρετανοί καταναλωτές θεωρούν πολύ σημαντική την παράδοση και τη διαδικασία της μεθόδου παραγωγής των τυριών και αναζητούν να τη γνωρίσουν μέσω βιωματικών εμπειριών. Το εμπειρικό μάρκετινγκ μπορεί να παίξει καταλυτικό ρόλο στην αναγνωρισιμότητα του «Brand Name Ελλάδα», η οποία θα προσδώσει συνέπεια και συνέχεια στις ελληνικές εξαγωγές.

Τέλος, αξίζει να τονιστεί ότι ένα μεγάλο ποσοστό των εισαγωγών φέτας ΠΟΠ διατίθεται στη βρετανική αγορά σε συσκευασία ιδιωτικής ετικέτας. Παρότι η γενικότερη τάση ενισχύει τη συγκεκριμένη κατηγορία, θα ήταν ευκταία η ανάδειξη επώνυμων ελληνικών τυροκομικών προϊόντων, ώστε να αποκομίζουν μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία. Επίσης, η αυξανόμενη προτίμηση του βρετανικού κοινού για ηλεκτρονικές αγορές αναμένεται να ενισχύσει τις πωλήσεις ελληνικών τυριών στο ΗΒ. Τα ηλεκτρονικά καταστήματα παρέχουν την ευκαιρία μεγαλύτερης πληροφόρησης για τα προϊόντα καθώς και διαφορετικών επιλογών, ενώ δίνουν τη δυνατότητα εφαρμογής επαναλαμβανόμενων αγορών.

Εν κατακλείδι, οι ελληνικές τυροκομικές επιχειρήσεις, προκειμένου να αναπτύξουν την εξαγωγική τους δραστηριότητα στο ΗΒ, θα πρέπει να προσφέρουν ένα μοναδικό, θελκτικό, πρακτικό και αναγνωρίσιμο προϊόν στους καταναλωτές, προβάλλοντας την υψηλή ποιότητα, την υγεία και την αυθεντικότητα των ελληνικών τυριών συνδυασμένη με το «Brand Name Ελλάδα».

Πατήστε εδώ για να δείτε την έρευνα αγοράς

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να μεριμνήσετε για την καταβολή του «τέλους διατήρησης μερίδας» της επιχείρησής σας στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός της τρέχουσας χρήσης, διότι στο τέλος της χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 79752/30-12-2014, «τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι όλες οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) και δεν είναι κεφαλαιουχικές – και πιο συγκεκριμένα όλες οι Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ και ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – έχουν υποχρέωση υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικού κατάθεσης φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ. 3623, τ.Β΄). Η καταχώρηση γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον ιστότοπο: https://services.businessportal.gr

Τέλος, ελέγξτε και τις άλλες υποχρεώσεις σας στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, που τυχόν εκκρεμούν.