Β΄Επαναληπτικός Συνοπτικός Διαγωνισμός για την παροχή «Υπηρεσιών προληπτικής και επισκευαστικής συντήρησης και παρακολούθησης καλής λειτουργίας των συστημάτων προστασίας/αλεξικέραυνων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/06/2019 / ΩΡΑ: 11:23 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Β΄Επαναληπτικός Συνοπτικός Διαγωνισμός για την παροχή «Υπηρεσιών προληπτικής και επισκευαστικής συντήρησης και παρακολούθησης καλής λειτουργίας των συστημάτων προστασίας/αλεξικέραυνων.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.