[ΜΕΣΣΗΝΙΑ] Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για την «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδένδρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2019 της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας» για τις ΔΚ Πύλου-Πύλας,ΤΚ Καρποφόρας, ΤΚ Άγιου Νίκωνα-Θαλαμών και ΤΚ Αμπελοφύτου – 61.690,92€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/06/2019 / ΩΡΑ: 10:49 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: 32701/4-6-2019
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 75142
Κωδικός CPV: 77100000-1
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: ΔΕ Λεύκτρου-ΤΚ Αγίου Νίκωνος-Θαλαμών,ΔΕ Πεταλιδίου-ΤΚ Καρποφόρας,ΔΕ Πύλου-ΔΚ Πύλου-ΤΚ Πύλας,ΔΕ Πύλο….
Αναθέτουσα Αρχή: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, Δ/ΝΣΗ ΔΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τόπος Παράδοσης: Όπως αναφέρεται στους όρους της Διακήρυξης
Αντικείμενο Διαγωνισμού: Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για την «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδένδρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2019 της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας» για τις ΔΚ Πύλου-Πύλας,ΤΚ Καρποφόρας, ΤΚ Άγιου Νίκωνα-Θαλαμών και ΤΚ Αμπελοφύτου

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 61.690,92

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 05-06-2019 15:28:45

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 15-06-2019 23:59:59