«Ναι» στα ανοικτά καταστήματα την Κυριακή

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/06/2019 / ΩΡΑ: 14:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΝΕΑ

Θετική ανταπόκριση της αγοράς και των καταναλωτών «βλέπει» στην απελευθέρωση της κυριακάτικης λειτουργίας των καταστημάτων σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας η έκθεση των δανειστών για την Ελλάδα.

Ειδικότερα, βασιζόμενη σε στοιχεία μελέτης του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) για την επίδραση της συγκεκριμένης μεταρρύθμισης στην οικονομία, η τρίτη μεταμνημονιακή έκθεση κάνει λόγο για αύξηση των επιχειρήσεων του λιανικού εμπορίου και μείωση των τιμών.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση, η επέκταση της λειτουργίας των καταστημάτων τις Κυριακές σε επιλεγμένες περιοχές έχει αναγνωριστεί ως βασική μεταρρύθμιση από τα θεσμικά όργανα και τον ΟΟΣΑ. Αρκετές αλλαγές στο κανονιστικό πλαίσιο τέθηκαν σε ισχύ το 2014, αλλά οι περισσότερες από αυτές ακυρώθηκαν από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Η κύρια μεταρρύθμιση στον τομέα αυτό πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 2017 και επέτρεψε τη λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές σε τέσσερις περιοχές (περιλαμβανομένων των τουριστικών περιοχών της Αττικής και της Θεσσαλονίκης).

Παρά τα λίγα διαθέσιμα στοιχεία, στη σύντομη περίοδο εφαρμογής της μεταρρύθμισης, αλλά και το γεγονός ότι συνέπεσε με τη γενική οικονομική ανάκαμψη, αναφέρεται στην έκθεση, υπάρχουν μερικά σημάδια που δείχνουν υψηλότερο ανταγωνισμό (νεοεισερχόμενοι στην αγορά, μεγαλύτερο μερίδιο του τομέα στο σύνολο απασχόλησης, χαμηλότερες τιμές εμπορευμάτων και υψηλότερη ζήτηση).

Όσον αφορά στον δυναμισμό της αγοράς, το 2018 υπήρξε μια θετική καθαρή εισροή νέων επιχειρήσεων (+867 επιχειρήσεις) στο σύνολο του λιανικού εμπορίου, σε αντίθεση με την αρνητική τάση που παρατηρήθηκε κατά την περίοδο 2009-2017.

Συγκεκριμένα, οι τομείς λιανικού εμπορίου που παραδοσιακά επηρεάζονται από την κυριακάτικη λειτουργία των καταστημάτων (είδη ένδυσης, αθλητικός εξοπλισμός, παιχνίδια, λογισμικό/ προϊόντα πληροφορικής, καλλυντικά/προϊόντα ομορφιάς, και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού) συνέβαλαν σε αυτή την ανάκαμψη μέσω μιας καθαρής εισροής 320 επιχειρήσεων. Μάλιστα οι συγκεκριμένοι τομείς καταγράφουν θετικές καθαρές εισροές για πρώτη φορά το 2018 από το 2010.

Όσον αφορά την επίδραση στις τιμές, το ΚΕΠΕ σημειώνει ότι οι τιμές των τριών κατηγοριών προϊόντων και υπηρεσιών που ενδέχεται να έχουν επηρεαστεί από την κυριακάτικη λειτουργία των καταστημάτων (ένδυση/υπόδηση, διαρκή καταναλωτικά αγαθά/οικιακές συσκευές και ψυχαγωγικές/πολιτιστικές δραστηριότητες) παρουσίασαν μείωση το 2017 και το 2018, σε αντίθεση με τον γενικό δείκτη τιμών καταναλωτή που είχε ήδη αρχίσει να αυξάνεται το 2017.

Επιπλέον, διαπιστώθηκε και αύξηση της αξίας των συναλλαγών που γίνονται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής τις Κυριακές (συν 711%) στις περιοχές που ίσχυσε το μέτρο, όπως επίσης διαπιστώθηκε και η αύξηση του μεριδίου των συναλλαγών που πραγματοποιήθηκε με ξένες κάρτες τις Κυριακές, φτάνοντας το 38,1% των συνολικών αγορών το 2018 σε σύγκριση με 24,5% το 2017 και 23,3% το 2016.

πηγή: euro2day, dikaiologitika

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να μεριμνήσετε για την καταβολή του «τέλους διατήρησης μερίδας» της επιχείρησής σας στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός της τρέχουσας χρήσης, διότι στο τέλος της χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 79752/30-12-2014, «τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι όλες οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) και δεν είναι κεφαλαιουχικές – και πιο συγκεκριμένα όλες οι Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ και ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – έχουν υποχρέωση υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικού κατάθεσης φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ. 3623, τ.Β΄). Η καταχώρηση γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον ιστότοπο: https://services.businessportal.gr

Τέλος, ελέγξτε και τις άλλες υποχρεώσεις σας στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, που τυχόν εκκρεμούν.