Οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες συγκέντρωσαν τα περισσότερα παράπονα το 2018

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 20/06/2019 / ΩΡΑ: 14:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΝΕΑ

Περαιτέρω βελτίωσης χρήζει ο τομέας της παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Ελλάδα. Παρά τη σημαντική βελτίωση, που σημειώνεται τα τελευταία χρόνια, αυτός ήταν ο κλάδος με τις περισσότερες αναφορές πολιτών στο Συνήγορο του Καταναλωτή το 2018 για ηλεκτρονικές επικοινωνίες – ταχυδρομικές υπηρεσίες. Όπως αποτυπώνεται αναλυτικά στην Έκθεση του Συνηγόρου του Καταναλωτή για το 2018, το σύνολο των εμπορικών κλάδων στην Ελλάδα, εκτός των υπηρεσιών υγείας, παρουσίασε αύξηση του αριθμού των αναφορών σε σχέση με το 2017. Οι σημαντικότερες αυξήσεις ήταν στους κλάδους των Υπηρεσιών μεταφορών (46,1%), των υπηρεσιών αναψυχής (26,8% ), της ενέργειας – ύδρευσης (19,9%) και των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (16,7%).

Η αύξηση του αριθμού των αναφορών στον κλάδο των ηλεκτρονικών επικοινωνιών αυξήθηκε κατά 16,7% στην Ελλάδα το 2018Συνολικά, το περασμένο έτος υπήρξε μαζική προσφυγή των πολιτών στην Αρχή του Συνηγόρου του Καταναλωτή, η οποία ξεπέρασε για πρώτη φορά από τη σύστασή της τις 10.000 αναφορές. Οι αναφορές, εγχώριες και διασυνοριακές, σημείωσαν αύξηση σε σχέση με το 2017, έχοντας υπερδιπλασιασθεί την τελευταία πενταετία. Οι αναφορές, που υποβλήθηκαν στον Συνήγορο του Καταναλωτή το 2018, ανήλθαν σε 10.017, αριθμός αυξημένος κατά 11,5% σε σχέση με το 2017. Πρόκειται για την έκτη συνεχή χρονιά, που σημειώνεται άνοδος των αιτημάτων των καταναλωτών προς την Αρχή. Επίσης, αυξημένος κατά 6,3% εμφανίζεται και ο αριθμός των αναφορών (826), που δέχτηκε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας.

Αθροιστικά, ο αριθμός των αναφορών που χειρίστηκε η Αρχή και των αναφορών που υποβλήθηκαν στο Ευρωπαϊκό Κέντρο, διαμορφώθηκε σε 10.843.

Ετήσια εξέλιξη αριθμού αναφορών στον Σ.τ.Κ.

Παράπονα
Μεγάλη μερίδα των παραπόνων των καταναλωτών στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών αφορούσαν την άγρα πελατών από εκπροσώπους παρόχων, οι οποίοι προσεγγίζουν καταναλωτές εξ αποστάσεως και εφαρμόζουν επιθετικές πολιτικές πώλησης, συνοδευόμενες από παραπλανητικούς ισχυρισμούς. Οι καταναλωτές διαμαρτύρονται ότι οι πάροχοι τους διαβεβαιώνουν ψευδώς ότι “η μετάβαση των σε άλλον πάροχο, ενόσω βρίσκονται σε ισχύ συμβόλαια ορισμένου χρόνου με τους υφιστάμενους παρόχους, δεν επισείει καμία εις βάρος τους αρνητική συνέπεια, ενώ στην πραγματικότητα μία τέτοια ενέργεια ενεργοποιεί συμβατικές ρήτρες περί επιβολής χρηματικών ποινών λόγω πρόωρης αποδέσμευσης”. Επίσης, μεγάλος όγκος παραπόνων αφορούσε τη λήψη ανεπιθύμητων υπηρεσιών, εξαιτίας των οποίων οι καταναλωτές αναγκάστηκαν να προσφύγουν στην Αρχή εντός του 2018 συχνότερα (33,9%) από οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα, που σχετίζεται με αθέμιτες εμπορικές πρακτικές. Συγκεκριμένα, την ακούσια (σ.σ. χωρίς την εισαγωγή τηλεφωνικού αριθμού) εγγραφή των καταναλωτών σε Υπηρεσίες Πολυμεσικής Πληροφόρησης αυξημένης χρέωσης. Οι υπηρεσίες είτε διαφημίζονται αιφνιδιαστικά μέσω αναδυόμενων παραθύρων ή banners κατά την πλοήγηση στο Διαδίκτυο, είτε υποκρύπτονται σε προωθητικές ενέργειες – διαγωνισμούς με έπαθλα (συνήθως, εκπτωτικά κουπόνια και δωροεπιταγές) που κοινοποιούνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή αποστέλλονται απευθείας με SMS ή/και e-mail και φέρονται να διενεργούνται από γνωστά και μεγάλα super markets.

Διακύμανση του αριθμού των αναφορών (%) ανά εμπορικό κλάδο (2017-2018)

Πηγή:ΣΕΠΕ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να μεριμνήσετε για την καταβολή του «τέλους διατήρησης μερίδας» της επιχείρησής σας στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός της τρέχουσας χρήσης, διότι στο τέλος της χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 79752/30-12-2014, «τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι όλες οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) και δεν είναι κεφαλαιουχικές – και πιο συγκεκριμένα όλες οι Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ και ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – έχουν υποχρέωση υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικού κατάθεσης φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ. 3623, τ.Β΄). Η καταχώρηση γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον ιστότοπο: https://services.businessportal.gr

Τέλος, ελέγξτε και τις άλλες υποχρεώσεις σας στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, που τυχόν εκκρεμούν.