[ΠΑΤΡΑ] Βελτιώσεις – συντηρήσεις, χαλικοστρωμένων, αφαλτοστρωμένων & τσιμεντοστρωμένων οδών του Δήμου Πατρέων με μισθωμένα μηχανήματα 2018 – 25.350,00€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/06/2019 / ΩΡΑ: 10:22 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: 9/2018 Βελτ.- συντηρ. χαλικ. ασφαλτ. & τσιμεντ. οδών με μισθωμ. μηχαν. του Δ. Πα
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 75162
Κωδικός CPV: 45520000-8
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: ΟΜΑΔΑ Α΄:Οδοστρωτήρας ελάχιστου βάρους 5th για εργασίες στις Δ.Ε. Μεσσάτιδος & τον Ανατολικο….
Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ, ., Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
Τόπος Παράδοσης: Αναφέρεται στους όρους της Διακήρυξης, ΜΑΙΖΩΝΟΣ 108 ΠΑΤΡΑ
Αντικείμενο Διαγωνισμού: Βελτιώσεις – συντηρήσεις, χαλικοστρωμένων, αφαλτοστρωμένων & τσιμεντοστρωμένων οδών του Δήμου Πατρέων με μισθωμένα μηχανήματα 2018

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 25.350,00

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 31-05-2019 11:05:08

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 21-06-2019 14:00:00