[ΠΑΤΡΑ] ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΜΜΟΥ (ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΜΠΙΤΣ ΒΟΛΕΪ ΚΑΙ ΜΠΙΤΣ ΤΕΝΙΣ -209.000,00€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/06/2019 / ΩΡΑ: 11:04 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΜΜΟΥ ΟΛΥΜΠ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩ
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 75574
Κωδικός CPV: 14212000-0,45212220-4
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Άμμος ολυμπιακών προδιαγραφών,Εργασίες εγκιβωτισμού, επίστρωσης και προστασίας άμμου-κατασκευή 4 ραμ….
Αναθέτουσα Αρχή: Π.Ε.Α.Κ. ΠΑΤΡΩΝ, ., ., .
Τόπος Παράδοσης: Όπως αναφέρεται στους όρους της Διακήρυξης
Αντικείμενο Διαγωνισμού: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΜΜΟΥ (ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΜΠΙΤΣ ΒΟΛΕΪ ΚΑΙ ΜΠΙΤΣ ΤΕΝΙΣ

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 209.000,00

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 09-06-2019 00:00:00

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 24-06-2019 10:00:00