[ΠΑΤΡΑ] ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ (ΔΗΜ.09/19) – 362.903,23€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/06/2019 / ΩΡΑ: 10:43 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ (ΔΗΜ.09/19)
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 75198
Κωδικός CPV: 33191100-6
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ
Αναθέτουσα Αρχή: Γ.Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ(ΚΑΛΑ-ΚΥΠΑΡ), ., ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡ., ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)
Τόπος Παράδοσης: Αβέρωφ 12 Αθήνα
Αντικείμενο Διαγωνισμού: ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ (ΔΗΜ.09/19)

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 362.903,23

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 03-06-2019 14:32:44

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 08-07-2019 15:00:00