Προµήθεια «Υποκατάστατα πλάσµατος και παρεντερικά διαλύµατα.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/06/2019 / ΩΡΑ: 10:31 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 79/2019 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την Προµήθεια «Υποκατάστατα πλάσµατος και παρεντερικά διαλύµατα.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.