Προμήθεια ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Μ.Τ.Ν. {CPV 33181520-3 «ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΝΕΦΡΩΝ»} (ΚΑΕ 1311)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/06/2019 / ΩΡΑ: 10:17 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Μ.Τ.Ν. {CPV 33181520-3
«ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΝΕΦΡΩΝ»} (ΚΑΕ 1311), Πιθανής προϋπολ. δαπάνης 23.150,40 € προ ΦΠΑ ή 26.160,00 € συμπερ. ΦΠΑ 13 % για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους {Πιθανή ποσότητα: 14420 τεμ.}.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.