Προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ εργαστηρίων ΕΚΤΟΣ αναλυτών» (KAE 1359) (CPV 33695000-8 «Άλλα μη θεραπευτικά προϊόντα » )

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/06/2019 / ΩΡΑ: 10:20 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ εργαστηρίων ΕΚΤΟΣ αναλυτών» (KAE 1359) (CPV 33695000-8 «Άλλα μη θεραπευτικά προϊόντα » ) Προϋπ. δαπάνης 36.209,68 € προ ΦΠΑ ή 44.900,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%. για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους {Πιθανή ποσότητα: 64533 τεμ.}

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.