ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/06/2019 / ΩΡΑ: 11:19 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων προκηρύσσει  διαγωνισμό για την προμήθεια ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ με εκτιμώμενη καθαρή αξία 99193,55€.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.