Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός (15.000,00€) για την υλοποίηση του αντικειµένου «Αποπεράτωση της αίθουσας τελετών-τιµών του Ιερού Ναού Αγίου Λουκά στο 424 ΓΣΝΕ»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/06/2019 / ΩΡΑ: 10:11 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός (15.000,00€) για την υλοποίηση του αντικειµένου «Αποπεράτωση της αίθουσας τελετών-τιµών του Ιερού Ναού Αγίου Λουκά στο 424 ΓΣΝΕ», ως εξής:
α. «Προµήθεια υλικών για αποπεράτωση αίθουσας τελετών τιµών»
β. «Εργασίες αποπεράτωσης της αίθουσας τελετών-τιµών του Ιερού Ναού Αγίου Λουκά
στο 424 ΓΣΝΕ».

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.