[ΤΡΙΠΟΛΗ] ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 8081/29-5-2019 : Αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση νοσοκομειακών αποβλήτων του Γενικού Παναρκαδικού Νοσοκομείου Τρίπολης σε ετήσια βάση -75.170,00€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/06/2019 / ΩΡΑ: 10:17 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: 8081/29-5-2019 Αποκομιδή, μεταφορά -διάθεση νοσοκομ. αποβλήτων του ΓΠΝΤρίπολης
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 74011
Κωδικός CPV: 90524400-0
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ – ΕΠΙΚΥΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΜΙΓΩΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΧΤΗΡΑ (ΕΑΑΜ).,ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΤΕ….
Αναθέτουσα Αρχή: Γ.ΠΑΝ.ΤΡΙΠΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣ-ΨΥΧ.ΤΡΙΠ, ., ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τόπος Παράδοσης: Τέρμα Ερ. Σταυρού Τρίπολη
Αντικείμενο Διαγωνισμού: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 8081/29-5-2019 : Αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση νοσοκομειακών αποβλήτων του Γενικού Παναρκαδικού Νοσοκομείου Τρίπολης σε ετήσια βάση.

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 75.170,00

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 29-05-2019 14:22:35

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 14-06-2019 15:00:00