DiscoverEU: ευκαιρία για 20.000 νέους να εξερευνήσουν την Ευρώπη

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 18/06/2019 / ΩΡΑ: 21:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ

Στον τρίτο γύρο της νέας αυτής πρωτοβουλίας της ΕΕ για τη νεολαία αιτήθηκαν περίπου 95.000 νέοι. Περίπου 20.000 δεκαοκτάχρονοι Ευρωπαίοι έχουν ήδη επιλεγεί για να λάβουν την ταξιδιωτική κάρταDiscoverEU. Θα έχουν τη δυνατότητα να ταξιδέψουν μεταξύ 1ης Αυγούστου 2019 και 31ης Ιανουαρίου 2020 για διάστημα έως και 30 ημερών.

Κατά τις δύο εβδομάδες της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων που έληξε στις 16 Μαΐου 2019, περίπου 95.000 νέοι από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ εκδήλωσαν την επιθυμία τους να συμμετάσχουν στον τρίτο γύρο. Σύμφωνα με τα σχετικά κριτήρια και τηνποσόστωση για κάθε κράτος μέλος της ΕΕ, επελέγησαν 20.000 νέοι.

Θα έρθουμε τώρα σε επαφή με τους νικητές του τρίτου γύρου ώστε να μπορέσουν να οργανώσουν τα ταξίδια τους. Οι νικητές θα μπορέσουν να ταξιδέψουν, μόνοι τους ή σε ομάδες έως πέντε ατόμων, μεταξύ 1ης Αυγούστου 2019 και 31ης Ιανουαρίου 2020 για διάστημα έως και 30 ημερών. Οι περισσότεροι από αυτούς θα ταξιδέψουν με τρένο και, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με εναλλακτικά μέσα μεταφοράς.

Εκτός από την ταξιδιωτική κάρτα, οι συμμετέχοντες θα λάβουν τεχνική υποστήριξη και καθοδήγηση για θέματα όπως οι βιώσιμες μετακινήσεις και το τι σημαίνει να είναι κανείς πρεσβευτής τουDiscoverEU — θα τους ζητηθεί να περιγράψουν την εμπειρία τους, π.χ. στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως το Instagram, το Facebook ή το Twitter, ή να κάνουν μια παρουσίαση στο σχολείο τους ή στην τοπική τους κοινότητα. Επίσης, θα μπορούν να επικοινωνούν με τους άλλους συμμετέχοντες ταξιδιώτες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να μοιράζονται τις ιστορίες τους.

Ακόμη, όλοι οι συμμετέχοντες θα προσκληθούν να παρευρεθούν στις πρώτες συναντήσεις τουDiscoverEU(link is external) που θα πραγματοποιηθούν σε διάφορες τοποθεσίες σε όλη την Ευρώπη, με συγκεκριμένες θεματικές όπως η βιωσιμότητα ή η πολιτιστική κληρονομιά. Η πρώτη συνάντηση(link is external) θα πραγματοποιηθεί στο Nijmegen (Κάτω Χώρες) στις 12 και 13 Ιουλίου και θα είναι επικεντρωμένη στη βιωσιμότητα.

Η Επιτροπή σχεδιάζει να ξεκινήσει τον επόμενο γύρο υποβολής αιτήσεων πριν από το τέλος του έτους, οπότε και θα διατεθούν άλλες 20.000 ταξιδιωτικές κάρτες.

Γενικές πληροφορίες

Το DiscoverEU είναι μια απλή και προσιτή ταξιδιωτική εμπειρία που προσφέρεται σε νέους ή μικρές ομάδες νέων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προέρχονται από μειονεκτούντα περιβάλλοντα. Δίνει στους νέους που έχουν κλείσει τα δεκαοχτώ την ευκαιρία να γνωρίσουν την ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά και πολυμορφία, να έρθουν σε επαφή με άλλους νέους και να εξερευνήσουν την ευρωπαϊκή τους ταυτότητα. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2018, κατόπιν πρότασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για μια προπαρασκευαστική δράση με προϋπολογισμό 12 εκατ. ευρώ το 2018.

Οι πρώτοι δύο γύροι αιτήσεων έδωσαν σε περίπου 30.000 νέους τη δυνατότητα να ταξιδέψουν σε όλη την Ευρώπη. Για το 2019 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε χρηματοδότηση ύψους 16 εκατ. ευρώ για την πρωτοβουλία DiscoverEU. Η Επιτροπή σχεδιάζει να ξεκινήσει τον επόμενο γύρο υποβολής αιτήσεων πριν από το τέλος του 2019. Στην Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας θα δημοσιευτούν σε εύθετο χρόνο συγκεκριμένες ημερομηνίες και περαιτέρω πληροφορίες.

Δεδομένου του ενδιαφέροντος που δείχνουν οι νέοι ταξιδιώτες για το DiscoverEU, η Επιτροπή εργάζεται για να βελτιώσει την πρωτοβουλία με βάση τις παρατηρήσεις που συλλέγονται τόσο από αυτούς, όσο και από τους βασικούς ενδιαφερόμενους. Έως τώρα, από τις παρατηρήσεις σχεδόν 5.500 συμμετεχόντων στον πρώτο γύρο, προκύπτει ότι το DiscoverEU θεωρείται μια πολύτιμη και χωρίς αποκλεισμούς μαθησιακή εμπειρία, η οποία προάγει τη συμμετοχή στη δημόσια ζωή, την προσωπική ανάπτυξη και την ανάπτυξη δεξιοτήτων. Τα ταξίδια δίνουν στους νέους την ευκαιρία να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να αναπτύξουν βασικές ικανότητες: γλωσσικές και διαπολιτισμικές δεξιότητες, προσαρμοστικότητα, ανθεκτικότητα, δεξιότητες διαπροσωπικής επικοινωνίας, καθώς και δεξιότητες στην επίλυση προβλημάτων, στην οργάνωση και στη δημιουργία ομάδων. Τα δύο τρίτα των συμμετεχόντων είπαν ότι δεν θα ήταν σε θέση να αγοράσουν ταξιδιωτική κάρτα χωρίς τοDiscoverEU. Για κάποιους ήταν η πρώτη φορά που ταξίδεψαν μόνοι τους χωρίς τους γονείς ή τους κηδεμόνες τους.

Τον Μάιο του 2018 η Επιτροπή πρότεινε τη χορήγηση χρηματοδότησης ύψους 700 εκατ. ευρώ για την πρωτοβουλία DiscoverEU στο πλαίσιο του μελλοντικού προγράμματος Erasmus από τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027. Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο συμφωνήσουν επί της πρότασης αυτής, θα μπορέσουν να ταξιδέψουν ακόμη 1,5 εκατομμύριο δεκαοχτάχρονοι νέοι κατά την επταετή αυτή περίοδο.

DiscoverEU: ερωτήσεις και απαντήσεις

Το DiscoverEU αποτελεί πρωτοβουλία της ΕΕ που προσφέρει σε νέους και νέες ηλικίας 18 ετών μια ταξιδιωτική εμπειρία που θα τους επιτρέψει να επωφεληθούν από το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να ανακαλύψουν την ποικιλομορφία των ευρωπαϊκών περιφερειών, να απολαύσουν τον πολιτιστικό τους πλούτο και να έλθουν σε επαφή με ανθρώπους από όλη την Ευρώπη. Ταυτόχρονα, θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν περισσότερα για τον εαυτό τους, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να βελτιώσουν βασικές ικανότητες, όπως η επίλυση προβλημάτων και η γνώση ξένων γλωσσών.

Γιατί η πρωτοβουλία προσφέρεται μόνο σε νέους και νέες ηλικίας 18 ετών;

Στόχος της πρωτοβουλίας DiscoverEU είναι να προσφέρει ευκαιρίες για ταξίδια και μετακινήσεις σε νέους που συμπληρώνουν τα 18. Το πρόγραμμα στοχεύει συγκεκριμένα στους 18χρονους επειδή η ηλικία αυτή σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς την ενηλικίωση και θα πρέπει να συνοδεύεται από καλύτερη γνωριμία με την Ευρώπη, σε όλη την ποικιλομορφία της.

Γιατί δεν προσφέρετε την ευκαιρία αυτή σε όλους τους 18χρονους;

Στόχος είναι να δοθεί σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό νέων η ευκαιρία να επωφεληθούν από το DiscoverEU. Ωστόσο, με τον διαθέσιμο προϋπολογισμό των 16 εκατ. ευρώ, δεν είναι δυνατό να προσφερθούν ταξιδιωτικές κάρτες σε όλους τους νέους ηλικίας 18 ετών στην Ευρώπη.

Μετά το τεράστιο ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε μέχρι σήμερα και τα θετικά σχόλια που διατύπωσε η συντριπτική πλειονότητα των νέων που συμμετείχαν, η Επιτροπή επιθυμεί να αναπτύξει την πρωτοβουλία DiscoverEU, ανοίγοντάς την περισσότερο σε μειονεκτούσες ομάδες και δίνοντας περισσότερη έμφαση στη μαθησιακή της διάσταση σύμφωνα με τους γενικούς στόχους του μελλοντικού προγράμματος Erasmus. Για τον λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε τη διάθεση 700 εκατ. ευρώ στην πρωτοβουλία στο πλαίσιο του μελλοντικού προγράμματοςErasmus (2021-2027). Αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εγκρίνουν την πρόταση, από το 2021 έως το 2027 θα μπορέσουν να ταξιδέψουν επιπλέον 1,5 εκατομμύριο δεκαοκτάχρονοι.

Υπάρχει ποσόστωση ανά χώρα;

Έχει καθοριστεί ποσόστωση των ταξιδιωτικών καρτών για κάθε κράτος μέλος με βάση το ποσοστό του πληθυσμού του επί του συνολικού πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε περίπτωση που σε κάποια χώρα οι αιτούντες είναι λιγότεροι από την καθορισμένη ποσόστωση, οι υπόλοιπες ταξιδιωτικές κάρτες θα κατανεμηθούν μεταξύ των χωρών στις οποίες υπάρχουν περισσότεροι αιτούντες από τις ποσοστώσεις τους.

Για πόσες ημέρες δικαιούνται να ταξιδεύουν οι συμμετέχοντες;

Οι νέοι μπορούν να ταξιδέψουν για τουλάχιστον 1 ημέρα και έως 1 μήνα. Θα πρέπει να επισκεφθούν τουλάχιστον ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαφορετικό από τη χώρα διαμονής τους. Για τον εφετινό γύρο, τα ταξίδια πρέπει να ξεκινήσουν μεταξύ της 1ης Αυγούστου 2019 (πρώτη ημερομηνία αναχώρησης) και της 31ης Ιανουαρίου 2020 (τελευταία ημερομηνία επιστροφής).

Ποια μέσα μεταφοράς μπορούν να χρησιμοποιηθούν;

Κατά γενικό κανόνα, οι συμμετέχοντες θα ταξιδεύουν σιδηροδρομικώς. Ωστόσο, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ευρύτερη δυνατή πρόσβαση —για παράδειγμα για νέους με ειδικές ανάγκες ή για εκείνους που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές— μπορούν να προσφερθούν εναλλακτικοί τρόποι μεταφοράς, όπως λεωφορεία ή πορθμεία ή, κατ’ εξαίρεση, αεροπλάνα, εφόσον είναι αναγκαίο, και λαμβάνοντας υπόψη θέματα σχετικά με το περιβάλλον, τη διαδρομή και την απόσταση. Τα ταξίδια θα γίνονται στη δεύτερη θέση.

Μπορεί ένας συμμετέχων να ταξιδέψει μόνος ή με ομάδα φίλων;

Οι συμμετέχοντες μπορούν να ταξιδέψουν είτε ατομικά είτε σε ομάδα 5 ατόμων το πολύ. Στην περίπτωση ομαδικού ταξιδιού, η ομάδα πρέπει να ορίσει έναν επικεφαλής. Ο επικεφαλής της ομάδας θα συμπληρώσει το έντυπο της αίτησης και θα απαντήσει στο κουίζ και στη συμπληρωματική ερώτηση. Θα λάβει έναν κωδικό στο ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης κατά την υποβολή της αίτησης και θα πρέπει να κοινοποιήσει τον κωδικό στα μέλη της ομάδας, ώστε αυτοί να μπορέσουν να εγγραφούν. Με τον κωδικό που θα δώσει ο επικεφαλής της ομάδας, τα υπόλοιπα μέλη της θα μπορούν να εγγραφούν ηλεκτρονικά και να συμπληρώσουν τα προσωπικά τους δεδομένα.

Εάν μια ομαδική αίτηση είναι επιτυχής, θα μπορούν να συμμετέχουν όλα τα μέλη της ομάδας;

Ναι, μια ομαδική αίτηση αξιολογείται ως μία αίτηση.

Πώς επιλέγονται οι νέοι που θα συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία;

Η επιλογή των αιτούντων πραγματοποιείται μέσω ενός ηλεκτρονικού εργαλείου υποβολής αιτήσεων που είναι διαθέσιμο στην Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας. Οι αιτούντες πρέπει πρώτα να περάσουν επιτυχώς τον έλεγχο των κριτηρίων επιλεξιμότητας. Στη συνέχεια, όλοι οι αιτούντες πρέπει να συμπληρώσουν ένα κουίζ. Κατά τον τρίτο γύρο αιτήσεων, έπρεπε να απαντήσουν σε 5 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που αφορούσαν γενικές γνώσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση, άλλες πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απευθύνονται στους νέους, και τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που πραγματοποιήθηκαν στα τέλη Μαΐου. Τέλος, έπρεπε να απαντήσουν σε μια επιπλέον ερώτηση που αφορούσε εκείνον τον γύρο υποβολής αιτήσεων. Οι σωστές απαντήσεις στο κουίζ και σε αυτή την τελική ερώτηση επέτρεψαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει την επιλογή της και να κατατάξει τους αιτούντες.

Τι ισχύει για τους νέους με μειωμένη κινητικότητα και/ή ειδικές ανάγκες;

Οι νέοι με ειδικές ανάγκες (όπως μειωμένη κινητικότητα ή προβλήματα όρασης) μπορεί να δικαιούνται κατάλληλη πρόσθετη υποστήριξη. Οι δαπάνες αυτές θα αξιολογούνται κατά περίπτωση ανάλογα με τις ανάγκες τους και βάσει των κατάλληλων δικαιολογητικών, όπως προβλέπει η νομοθεσία του κράτους μέλους κατοικίας τους. Από αυτή την άποψη, ενδέχεται να καλύπτονται οι δαπάνες για ειδική βοήθεια (π.χ. συνοδός, σκύλος για συμμετέχοντες με προβλήματα όρασης). Γενικά η Επιτροπή ενθαρρύνει με έμφαση τους νέους με ειδικές ανάγκες να υποβάλλουν αιτήσεις.

Οι συμμετέχοντες που θα επιλεγούν θα πρέπει να κάνουν οι ίδιοι τις κρατήσεις για τις ταξιδιωτικές τους κάρτες;

Όχι. Οι συμμετέχοντες που θα επιλεγούν δεν πρέπει να κάνουν τις κρατήσεις για τις ταξιδιωτικές τους κάρτες, δεδομένου ότι τα χρήματα για εισιτήρια που αγοράζονται χωριστά δεν επιστρέφονται. Οι κρατήσεις, οι αγορές και η παράδοση των ταξιδιωτικών καρτών στους συμμετέχοντες που θα επιλεγούν θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά από τον εξωτερικό ανάδοχο που έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Μπορούν συγγενείς ή φίλοι άνω των 18 ετών να ταξιδέψουν μαζί με τον συμμετέχοντα;

Ναι, με δικά τους έξοδα. Θα πρέπει να κάνουν μόνοι τους κράτηση και να πληρώσουν οι ίδιοι τα σχετικά έξοδα του ταξιδιού.

Μεταβιβάζεται η ταξιδιωτική κάρτα σε άλλο άτομο;

Όχι. Κάθε ταξιδιωτική κάρτα παραδίδεται σε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να μεταβιβαστεί σε άλλο άτομο. Το ονοματεπώνυμο που αναγράφεται στην ταξιδιωτική κάρτα δεν μπορεί να αλλάξει.

Τι γίνεται σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες χρειαστεί να ακυρώσουν ή να τροποποιήσουν το ταξίδι τους;

Τυχόν έξοδα ακύρωσης ή τροποποίησης του ταξιδιού θα πρέπει να καλυφθούν από τους συμμετέχοντες. Δεν υπάρχει πρόσθετο κονδύλιο για την κάλυψη των δαπανών αυτού του είδους, ανεξάρτητα από την αιτία.

Περιλαμβάνονται κάποια από τα παρακάτω έξοδα: έξοδα ταξιδιωτικής ασφάλισης, καταλύματος και διατροφής, ή άλλα έξοδα που σχετίζονται με το ταξίδι;

Όχι. Η πρωτοβουλία δεν καλύπτει καμία ταξιδιωτική ασφάλιση. Η ασφαλιστική κάλυψη αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του συμμετέχοντος. Επιπλέον, τα έξοδα καταλύματος και διατροφής, κάθε επιπλέον κόστος ταξιδιού που πρέπει να καταβληθεί κατά τη διάρκεια του ταξιδιού ή άλλα έξοδα που σχετίζονται με το ταξίδι καλύπτονται από τους συμμετέχοντες.

Οι συμμετέχοντες οφείλουν να φροντίσουν οι ίδιοι για την κατάλληλη ταξιδιωτική και υγειονομική ασφάλιση για όλη τη διάρκεια του ταξιδιού τους. Η βασική υγειονομική ασφάλιση συνήθως παρέχεται από τον εθνικό ασφαλιστικό φορέα κάθε συμμετέχοντος κατά τη διαμονή σε άλλη χώρα της ΕΕ, μέσω της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας ή άλλη ιδιωτική ασφάλεια ενδεχομένως να μην καλύπτει όλες τις πιθανές περιπτώσεις, κυρίως τον επαναπατρισμό ή συγκεκριμένες ιατρικές επεμβάσεις. Σε τέτοιες περιπτώσεις, συνιστάται η σύναψη συμπληρωματικής ιδιωτικής ασφάλισης.

Θα βοηθά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τους συμμετέχοντες να κάνουν κράτηση καταλύματος;

Όχι. Η κράτηση καταλύματος είναι αποκλειστική ευθύνη του συμμετέχοντος.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δείξει προτίμηση σε συγκεκριμένες μεταφορικές εταιρείες;

Όχι. Ο ανάδοχος που θα διεκπεραιώσει τις κρατήσεις για το ταξίδι μπορεί να επιλέξει οποιοδήποτε δημόσιο μέσο μεταφοράς και οποιαδήποτε μεταφορική εταιρεία ή γραμμή.

Πώς μπορούν οι συμμετέχοντες να προετοιμάσουν τα ταξίδια τους;

Η Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας, στη σελίδα Ταξιδεύω στην Ευρώπη, παρέχει πρακτικές πληροφορίες, και οι συμμετέχοντες μπορούν να βρουν εκεί χρήσιμες συμβουλές. Οι συμμετέχοντες πρέπει να διαθέτουν έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους. Οτιδήποτε έχει σχέση με τέτοια έγγραφα (π.χ. εγκυρότητα) αποτελεί ευθύνη του συμμετέχοντος. Οι νέοι θα πρέπει επίσης να διαθέτουν έγκυρο διαβατήριο ή δελτίο ταυτότητας όταν ταξιδεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οτιδήποτε έχει σχέση με τέτοια έγγραφα (π.χ. εγκυρότητα) αποτελεί ευθύνη του συμμετέχοντος.

Τι αναμένεται από τους συμμετέχοντες που θα επιλεγούν;

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επιθυμούσε να ακούσει τη γνώμη των νέων που ταξίδεψαν μέσω αυτής της πρωτοβουλίας και θα τους ενθαρρύνει να μοιραστούν τις εμπειρίες τους. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, από τη στιγμή που θα επιλεγούν, οι συμμετέχοντες θα καταστούν πρεσβευτές της πρωτοβουλίας. Θα ενθαρρυνθούν να αναφέρουν τις ταξιδιωτικές εμπειρίες τους, για παράδειγμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως το Instagram, το Facebook και το Twitter, ή να κάνουν μια παρουσίαση στο σχολείο τους ή στην τοπική κοινωνία. Οι συμμετέχοντες είναι ευπρόσδεκτοι να συμμετάσχουν στην ομάδα του Facebook(link is external) που συστάθηκε για την πρωτοβουλία αυτή.

Πώς σχολίασαν οι συμμετέχοντες τον πρώτο γύρο της διοργάνωσης;

Τα σχόλια των συμμετεχόντων υπήρξαν πολύ θετικά. Για πολλούς ήταν η πρώτη φορά που ταξίδεψαν χωρίς γονείς ή άλλους ενήλικους και οι περισσότεροι ανέφεραν ότι έγιναν πιο ανεξάρτητοι. Επίσης, δήλωσαν ότι η συμμετοχή τους στο DiscoverEU τούς έκανε να κατανοήσουν καλύτερα άλλους πολιτισμούς και την ευρωπαϊκή ιστορία. Ακόμα, πιστεύουν ότι βελτίωσαν τις γνώσεις ξένων γλωσσών. Τα δύο τρίτα των συμμετεχόντων είπαν ότι δεν θα ήταν σε θέση να αγοράσουν ταξιδιωτική κάρτα χωρίς το DiscoverEU.

Πού μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να βρουν περισσότερες πληροφορίες για τους κανόνες του διαγωνισμού;

Οι κανόνες του διαγωνισμού βρίσκονται δημοσιευμένοι στην Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας.

Για περισσότερες πληροφορίες

Ενημερωτικό δελτίο με την κατανομή αιτούντων και συμμετεχόντων ανά χώρα

Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας

Ενημερωτικό δελτίο με τίτλο «Επένδυση στη νεολαία»

Press Release in EnglishΑναζητήστε διαθέσιμες μεταφράσεις του συνδέσμου αυτού