Online εφαρμογή για καταγγελίες διαφθοράς σε ΕΦΚΑ, ΕΟΠΥΥ ΟΑΕΔ και ΣΕΠΕ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 18/06/2019 / ΩΡΑ: 17:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Συγκεκριμένη ιστοσελίδα άνοιξε για τις καταγγελίες που έχουν να κάνουν κυρίως με την διαφθορά το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και η Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς.

Πρόκειται για την ιστοσελίδα http://kataggelies.gsac.gov.gr/index.php όπου οι καταναλωτές μπορούν να κάνουν καταγγελίες τόσο για για συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα όσο και καταγγελίες άλλου τύπου. Τα τηλέφωνα καταγγελιών είναι λίγο πολύ δύσκολο να τα βρει κάποιος ορισμένες φορές.

Τα dikaiologitika.gr σας δίνουν σήμερα οδηγίες για το πως μπορεί να κάνει κάποιος μια καταγγελία.

Περιπτώσεις διαφθοράς

Στην σελίδα http://kataggelies.gsac.gov.gr/index.php μπορεί κάποιος να καταγγείλει φαινόμενα διαφθοράς και κατάχρησης εξουσίας.

Ειδικότερα μπορεί να ισχυριστεί κανείς ότι υποθέσεις διαφθοράς είναι κυρίως εκείνες που αφορούν την εκμετάλλευση της εξουσίας που έχει ανατεθεί σε πρόσωπο που υπηρετεί στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα με σκοπό το προσωπικό όφελος και εμφανίζεται κυρίως με τη μορφή:

• δωροδοκίας, είτε στον δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα,

• παράβασης καθήκοντος, όταν ο υπάλληλος έχει σκοπό να βλάψει τον πολίτη ή το κράτος ή να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον παράνομο όφελος,

• κατάχρησης εξουσίας, (όταν ο αρμόδιος μεταχειρίστηκε παράνομα ή εκβιαστικά μέσα για να πετύχει οποιαδήποτε δημόσια δήλωση ή εκθέτει κάποιον σε δίωξη ή παρέλειψε να διώξει κάποιον υπαίτιο ή προκάλεσε την απαλλαγή του από την τιμωρία).

Αρκετές φορές οι πολίτες μπορεί να αντιμετωπίζουν καταστάσεις τέτοιες, οι οποίες να οφείλονται πράγματι σε ποινικές παραβάσεις.

Παράνομες πράξεις που στρέφονται εναντίον των δικαιωμάτων και των συμφερόντων του πολίτη, όπως για παράδειγμα η απειλή, η εκβίαση, η κλοπή, η σωματική βλάβη δεν σημαίνει ότι αποτελούν υποθέσεις διαφθοράς αν δεν συντρέχει το στοιχείο της εκμετάλλευσης θέσης εξουσίας.

Όπως προαναφέρθηκε, το βασικότερο και κρίσιμο κριτήριο για να απασχολήσει μία υπόθεση την Υπηρεσία, είναι η εκμετάλλευση της εξουσίας που έχει ανατεθεί σε ένα πρόσωπο (υπάλληλο ή λειτουργό), για ίδιον όφελος.

ΕΦΚΑ

Παράπονα και καταγγελίες δέχεται ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης από τους ασφαλισμένους.

Ειδικότερα μπορεί κάποιος να επικοινωνήσει με τον ΕΦΚΑ μέσω του email information@efka.gov.gr και μέσω της Γραμμής Εξυπηρέτησης 1555.

ΟΑΕΔ

Για οποιαδήποτε καταγγελία πολιτών που αφορά τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού μπορεί κάποιος να αποστείλει μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση kataggelies@oaed.gr.

Επίσης μπορεί να επικοινωνήσει στα τηλέφωνα 210.9989173 και 210.9989208 καθώς και στις Περιφερειακές Διευθύνσεις του Οργανισμού.

ΕΟΠΥΥ

Οι καταγγελίες υποβάλλονται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, όπου αναφέρονται στοιχεία του καταγγέλλοντα (ονοματεπώνυμο, ΑΜΚΑ, τηλέφωνο επικοινωνίας), αναλυτική περιγραφή της καταγγελλόμενης υπόθεσης και στοιχεία του καταγγελλόμενου.

Η καταγγελία υποβάλλεται αυτοπροσώπως στην Υπηρεσία ή με ταχυδρομείο (Μενάνδρου 64 Α-10432 Αθήνα), τηλεομοιοτυπικό μήνυμα (fax) (2105219197) και μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (gen.ep.ypedyfka@eopyy.gov.gr).

Να σημειωθεί ότι για κάθε έλεγχο υποβάλλεται πόρισμα από τις αρμόδιες Διευθύνσεις στον Γενικό Επιθεωρητή της ΥΠΕΔΥΦΚΑ.

Σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας, η αρμόδια Διεύθυνση της ΥΠΕΔΥΦΚΑ (Κεντρική Διεύθυνση) καλεί τον ελεγχόμενο για παροχή γραπτών εξηγήσεων εντός πέντε εργάσιμων ημερών, από την ημέρα κοινοποίησης σχετικού εγγράφου, στο οποίο αναφέρεται η διαπραχθείσα παράβαση.

Κατόπιν της αξιολόγησης των έγγραφων εξηγήσεων των παρόχων και της κατάρτισης της σχετικής εισήγησης για επιβολή ή μη κυρώσεων στον Γενικό Επιθεωρητή της ΥΠΕΔΥΦΚΑ, ο Γενικός Επιθεωρητής εκδίδει απόφαση επιβολής ή μη κυρώσεων στον ελεγχόμενο και ακολούθως ενημερώνεται ο καταγγέλλων για τον έλεγχο της υπόθεσης του ΣΕΠΕ Το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) λειτουργεί η τηλεφωνική γραμμή 15512, από 9 πμ έως 3μμ, στο πλαίσιο του Αυτοτελούς Γραφείου Ενημέρωσης, Υποδοχής, Αξιολόγησης και Διαχείρισης Καταγγελιών (άρθρο 11, Ν. 3996/2011).

Η ανωτέρω τηλεφωνική γραμμή χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την υποβολή καταγγελιών επώνυμων ή ανώνυμων, σχετικά με παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας και της αδήλωτης εργασίας. Ειδικότερα για παραβάσεις:

• των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, της σχετικής ιδίως με τους όρους και τις συνθήκες εργασίας, τα χρονικά όρια εργασίας, την αμοιβή ή άλλες παροχές, την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων, τους ειδικούς όρους και συνθήκες εργασίας των ευπαθών ομάδων εργαζομένων (όπως ανήλικοι, νέοι, γυναίκες σε κατάσταση εγκυμοσύνης ή λοχείας, άτομα με αναπηρία), καθώς και ειδικών κατηγοριών εργαζόμενων

• των διατάξεων της ασφαλιστικής νομοθεσίας της σχετικής με την ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων, την αδήλωτη εργασία και την παράνομη απασχόληση

• των διατάξεων σχετικά με τη νομιμότητα της απασχόλησης των εργαζομένων υπηκόων τρίτων χωρών και

• της νομοθεσίας για την προώθηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης στον τομέα της απασχόλησης και της εργασίας.

Πηγή:dikaiologitika.gr