[ΑΡΚΑΔΙΑ] Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης (βενζίνη αμόλυβδη-πετρέλαιο κίνησης) και πετρελαίου θέρμανσης, για την κάλυψη ανελαστικών αναγκών κίνησης του μηχανοκίνητου στόλου της Δ/νσης Αστυνομίας Αρκαδίας και των Αστυνομικών Υπηρεσιών που επιχειρούν στο Νομό Αρκαδίας – 203.233,90€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/07/2019 / ΩΡΑ: 10:58 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Α. ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 76655
Κωδικός CPV: 09132100-4,09134100-8,09135100-5
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Αμόλυβδη βενζίνη,Πετρέλαιο θέρμανσης,Πετρέλαιο ντίζελ
Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ/ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ., ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, .
Τόπος Παράδοσης: Αναφέρεται στους όρους της Διακήρυξης
Αντικείμενο Διαγωνισμού: Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης (βενζίνη αμόλυβδη-πετρέλαιο κίνησης) και πετρελαίου θέρμανσης, για την κάλυψη ανελαστικών αναγκών κίνησης του μηχανοκίνητου στόλου της Δ/νσης Αστυνομίας Αρκαδίας και των Αστυνομικών Υπηρεσιών που επιχειρούν στο Νομό Αρκαδίας : Δ.Α. Αρκαδίας & Υφισταμένων Υπηρεσιών έδρας της (Επιτελείο, Α.Τ.-Τ.Τ.-Τ.Α. Τρίπολης, Τ.Τ.Α.Α. Πελ/νήσου και Επιτελείου της ΓΕ.Π.Α.Δ. Πελ/νήσου), Αστυνομικό Τμήμα Μεγαλόπολης, Αστυνομικό Τμήμα Β. Κυνουρίας, Αστυνομικό Τμήμα Ν. Κυνουρίας, Αστυνομικό Τμήμα Τροπαίων, Αστυνομικό Τμήμα Γορτυνίας και Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Κεντρικής Πελοποννήσου προς το σκοπό αποφυγής ακινητοποίησης αυτού και αδυναμίας παροχής υπηρεσιών ασφάλειας και τάξης , βασικών αρχών της αποστολής του σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας καθώς και για την θέρμανση Υπηρεσιών της Δ.Α.Αρκαδίας, έτους 2020

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 203.233,90

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 02-07-2019 17:39:00

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 05-08-2019 17:22:23