Διαγωνισμός για την προμήθεια Εμφιαλωμένων Νερών

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/07/2019 / ΩΡΑ: 10:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ

To Επιμελητήριο Αρκαδίας σας ενημερώνει ότι η Πρόσκληση  αναρτήθηκε στο πρόγραμμα Διαύγεια. Πατήστε το παρακάτω link
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%932%CE%A06-0%CE%A4%CE%9D