Διαγωνισμός για την προμήθεια κατεψυγμένων ειδών

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 01/07/2019 / ΩΡΑ: 10:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ

Είδος Διαγωνισμού: Επαναληπτικός Συνοπτικός Διαγωνισμός σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016

Αντικείμενο Διαγωνισμού: προμήθεια κατεψυγμένων ειδών (κηπευτικά – αλιεύματα -κρέατα) για τις ανάγκες του συσσιτίου των Μονάδων – Υπηρεσιών της Φρουράς Ν. Λάρισας. Πατήστε εδώ για να δείτε όλες τις πληροφορίες.