ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 01/07/2019 / ΩΡΑ: 10:21 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την επιλογή Αναδόχων που θα αναλάβουν την παροχή γενικών υπηρεσιών Συμβούλου.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.