Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Αποστολή στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα – Ντουμπάι

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 18/07/2019 / ΩΡΑ: 21:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΕΚΘΕΣΕΙΣ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ

Σε συνέχεια των προηγούμενων Ευρωπαϊκών Επιχειρηματικών Αποστολών που έχει οργανώσει ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ), μέλος του Enterprise Europe Network – Hellas (EEN–Hellas), στα Αραβικά Εμιράτα, Ινδία, Ταϊβάν και Αίγυπτο, συμμετέχει εκ νέου στη διοργάνωση νέας Ευρωπαϊκής Επιχειρηματικής Αποστολής στο Ντουμπάι30 Σεπτεμβρίου – 4 Οκτωβρίου 2019, σε συνεργασία με τους ακόλουθους φορείς:

  • Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο του Λονδίνου,
  • Εμπορικό Επιμελητήριο των Βρυξελλών,
  • Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Ουγγαρίας,
  • Κέντρο Καινοτομίας της Λιθουανίας και τον
  • Σύνδεσμο Βιομηχανιών της Σικελίας .

Η επιχειρηματική αποστολή θα υποστηριχθεί ενεργά από το Εμπορικό και βιομηχανικό Επιμελητήριο του Ντουμπάι, στις εγκαταστάσεις του οποίου θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων (Β2Β) μεταξύ των ελληνικών και ξένων επιχειρήσεων.

Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε στην επιχειρηματική αποστολή, θα πρέπει να συμπληρώσετε τη σχετική φόρμα συμμετοχής (πατήστε εδώ για να την κατεβάσετε) και να μας την αποστείλετε το αργότερο μέχρι 29/07/2019. Ο αριθμός των συμμετεχόντων θα είναι περιορισμένος και θα τηρηθεί αυστηρά η σειρά προτεραιότητας.

Τηλεφωνο για πληροφορίες: 2310 539817

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να μεριμνήσετε για την καταβολή του «τέλους διατήρησης μερίδας» της επιχείρησής σας στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός της τρέχουσας χρήσης, διότι στο τέλος της χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 79752/30-12-2014, «τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι όλες οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) και δεν είναι κεφαλαιουχικές – και πιο συγκεκριμένα όλες οι Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ και ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – έχουν υποχρέωση υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικού κατάθεσης φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ. 3623, τ.Β΄). Η καταχώρηση γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον ιστότοπο: https://services.businessportal.gr

Τέλος, ελέγξτε και τις άλλες υποχρεώσεις σας στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, που τυχόν εκκρεμούν.