[ΗΛΕΙΑ] ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ και ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΝΕΦΡΩΝ για τη ΜΕΘ της Νοσηλευτικής Μονάδας Πύργου – 77.722,00€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/07/2019 / ΩΡΑ: 10:36 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: Η ΥΠ’ΑΡΙΘ. 14390/03-07-2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ)
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 76618
Κωδικός CPV: 33181000-2,33181500-7
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Διαλύματα υποκατάστασης για Fresenius Multifiltrate,Διαλύματα υποκατάστασης για μέθοδο αιμοκάθαρσης ….
Αναθέτουσα Αρχή: Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ(ΠΥΡΓΟΣ-ΑΜΑΛΙΑΔΑ-ΚΡΕΣΤΕΝΑ), ., ., .
Τόπος Παράδοσης: Συντριάδα Πύργου ΠΥΡΓΟΣ
Αντικείμενο Διαγωνισμού: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ και ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΝΕΦΡΩΝ για τη ΜΕΘ της Νοσηλευτικής Μονάδας Πύργου

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 77.722,00

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 03-07-2019 16:30:00

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 18-07-2019 15:00:00