[ΜΕΣΣΗΝΗ] ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019 – 387.711,20€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/07/2019 / ΩΡΑ: 10:27 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 11426/2019
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 75320
Κωδικός CPV: 09132100-4,09134200-9,09135100-5,24951000-5
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Αμόλυβδη βενζίνη,Γράσα και λιπαντικά,Καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ,Πετρέλαιο θέρμανσης
Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ, ., ., ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Τόπος Παράδοσης: Όπως αναφέρεται στους όρους της Διακήρυξης, Αναφέρεται στους όρους της Διακήρυξης
Αντικείμενο Διαγωνισμού: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 387.711,20

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 28-06-2019 14:15:26

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 01-08-2019 15:00:00