[ΜΕΣΣΗΝΙΑ] ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ (ΑΡ. ΔΙΑΚ. ΔΗΜ. 10/19) -69.630,11€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/07/2019 / ΩΡΑ: 11:30 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ (ΑΡ. ΔΙΑΚ. ΔΗΜ. 10/19)
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 76630
Κωδικός CPV: 33184100-4
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: 1. Αγγειακά μοσχεύματα ευθέα αποστειρωμένα από e-PTFE 100% κανονικού τοιχώματος, διάμετρος 6mm x 40….
Αναθέτουσα Αρχή: Γ.Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ(ΚΑΛΑ-ΚΥΠΑΡ), ., ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡ., ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)
Τόπος Παράδοσης: Αβέρωφ 12 Αθήνα
Αντικείμενο Διαγωνισμού: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ (ΑΡ. ΔΙΑΚ. ΔΗΜ. 10/19)

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 69.630,11

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 05-07-2019 08:25:40

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 26-07-2019 15:00:00