[ΠΑΤΡΑ] Ανάδειξη προμηθευτή ή προμηθευτών ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου Πατρέων, των νομικών προσώπων αυτού, ήτοι: 1) Δημοτική Βιβλιοθήκη Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων, 2) Δημοτικό Βρεφοκομείο Πατρών, 3) Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων -424.422,65€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/07/2019 / ΩΡΑ: 10:38 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: 2/2019-Προμ.ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού-Δ.Πατρέων & Ν.Π.
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 75485
Κωδικός CPV: 39830000-9
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: ΤΜΗΜΑ Α' ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ,ΤΜΗΜΑ Β ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ,ΤΜΗΜΑ Γ' ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛ….
Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ, ., ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
Τόπος Παράδοσης: ΜΑΙΖΩΝΟΣ 108 ΠΑΤΡΑ
Αντικείμενο Διαγωνισμού: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάδειξη προμηθευτή ή προμηθευτών ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου Πατρέων, των νομικών προσώπων αυτού, ήτοι: 1) Δημοτική Βιβλιοθήκη – Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων, 2) Δημοτικό Βρεφοκομείο Πατρών, 3) Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 424.422,65

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 03-07-2019 12:58:52

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 02-08-2019 22:00:00