[ΠΑΤΡΑ] ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 15/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ- ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΕΠΑΝΔΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΙΙ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΑΤΡΑ 2019 -209.000,00€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/07/2019 / ΩΡΑ: 10:32 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: 15/2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 75926
Κωδικός CPV: 55520000-1
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Υπηρεσίες τροφοδοσίας
Αναθέτουσα Αρχή: ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΑΤΡΑ 2019, ., ., .
Τόπος Παράδοσης: Όπως αναφέρεται στους όρους της Διακήρυξης
Αντικείμενο Διαγωνισμού: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 15/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ- ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΕΠΑΝΔΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΙΙ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΑΤΡΑ 2019

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 209.000,00

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 27-06-2019 19:00:00

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 14-07-2019 19:00:00