[ΠΑΤΡΑ] ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΜΜΟΥ (ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΜΠΙΤΣ ΒΟΛΕΪ ΚΑΙ ΜΠΙΤΣ ΤΕΝΙΣ -209.000,00 €

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/07/2019 / ΩΡΑ: 11:34 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: 04/2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 76712
Κωδικός CPV: 14212000-0,45212220-4
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Άμμος, λιθόκοκκοι, χαλίκι, λιθοτρίμματα και λιθόσκονη, κροκάλες, αμμοχάλικο, τεμαχισμένοι ή θρυμματι….
Αναθέτουσα Αρχή: Π.Ε.Α.Κ. ΠΑΤΡΩΝ, ., ., .
Τόπος Παράδοσης: Όπως αναφέρεται στους όρους της Διακήρυξης
Αντικείμενο Διαγωνισμού: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΜΜΟΥ (ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΜΠΙΤΣ ΒΟΛΕΪ ΚΑΙ ΜΠΙΤΣ ΤΕΝΙΣ

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 209.000,00

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 03-07-2019 18:00:00

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 14-07-2019 23:00:00