Προμήθεια «ΕΝΟΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗΣ  4Κ ή 3D ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/07/2019 / ΩΡΑ: 10:47 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, βάσει της υπ’ αριθμ. 28127/08-07-2019 (ΑΔΑ: ΩΒ3ΒΟΡ1Ο-3Θ5) Απόφασης,προκηρύσσει ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, για την προμήθεια «ΕΝΟΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗΣ  4Κ ή 3D ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ» (CPV: 33169500-7 Χειρουργικά συστήματα ανίχνευσης και ιχνηλάτισης) προϋπολογισθείσας δαπάνης 230.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.