Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Προµήθεια Φαρµακευτικού Υλικού « Αντιδιαρροϊκά, φάρµακα κατά των φλεγµονωδών νόσων/λοιµώξεων του εντέρου»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/07/2019 / ΩΡΑ: 09:53 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ.47/2019
Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Προµήθεια Φαρµακευτικού Υλικού « Αντιδιαρροϊκά,
φάρµακα κατά των φλεγµονωδών νόσων/λοιµώξεων του εντέρου»

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.