">

2η Διεθνής Έκθεση Τροφίμων & Ποτών «FoodPanorama Expo & Οινογεύσεις»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/07/2019 / ΩΡΑ: 11:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: TOP NEWS, ΕΚΘΕΣΕΙΣ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ

H 2η Διεθνής Έκθεση Τροφίμων & Ποτών «FoodPanorama Expo & Οινογεύσεις» 2019 και η Cyprus HoReCa Expo, η μεγαλύτερη και μοναδική εξειδικευμένη έκθεση στους τομείς τροφίμων, ποτών και Horeca διοργανώνεται στην Λευκωσία στις 9-10 Νοεμβρίου 2019.

Η έκθεση αυτή θα αποτελέσει ένα μοναδικό γεγονός και στοχεύει στην διεθνοποίηση των επιχειρήσεων στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Για τον λόγο αυτό θα διοργανωθούν και παράλληλες εκδηλώσεις με την συνέργεια φορέων της ευρύτερης περιοχής, ενδεικτικά αναφέρουμε το Forum Γαστρονομίας, το Forum Ομογενών Επιχειρηματιών και τις επιχειρηματικές συναντήσεις με εταιρίες-αγοραστές από την περιοχή της λεκάνης της Ανατολικής Μεσογείου, οι οποίες θα διεξαχθούν εντός του εκθεσιακού χώρου.

Όλα τα στοιχεία σχετικά με την έκθεση βρίσκονται στην ιστοσελίδα: www.foodpanoramaexpo.com και συνημμένα (εδώ) θα βρείτε το έντυπο με την αναλυτική παρουσίαση της έκθεσης. Για την διευκόλυνση των εκθετών έχει εξασφαλιστεί  συνεργασία με ελληνική εταιρεία μεταφορών όπου και αναλαμβάνει την μεταφορά των εκθεμάτων, προετοιμασία αναγκαίων εγγράφων και παράδοση στον εκθεσιακό χώρο στην Κύπρο.

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να μεριμνήσετε για την καταβολή του «τέλους διατήρησης μερίδας» της επιχείρησής σας στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός της τρέχουσας χρήσης, διότι στο τέλος της χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 79752/30-12-2014, «τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι όλες οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) και δεν είναι κεφαλαιουχικές – και πιο συγκεκριμένα όλες οι Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ και ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – έχουν υποχρέωση υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικού κατάθεσης φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ. 3623, τ.Β΄). Η καταχώρηση γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον ιστότοπο: https://services.businessportal.gr

Τέλος, ελέγξτε και τις άλλες υποχρεώσεις σας στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, που τυχόν εκκρεμούν.