Ανάδειξη Συνεργείου για την «Καθαριότητα Χώρων ΓΕΑ – Μ.ΓΕΑ – ΥΠΕΠΑ – ΟΛΚΑ – Υπηρεσιών Στρατοπέδου Σούτσου – ΑΕΡΟΝΟΜΙΑΣ – ΥΠΗΔ και Καθαρισμού Σκευών Λέσχης Αξκων ΓΕΑ και Λέσχης Σμηνιτών Μ.ΓΕΑ»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/08/2019 / ΩΡΑ: 10:08 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Ανάδειξη Συνεργείου για την «Καθαριότητα Χώρων ΓΕΑ – Μ.ΓΕΑ – ΥΠΕΠΑ – ΟΛΚΑ – Υπηρεσιών Στρατοπέδου Σούτσου – ΑΕΡΟΝΟΜΙΑΣ – ΥΠΗΔ και Καθαρισμού Σκευών Λέσχης Αξκων ΓΕΑ και Λέσχης Σμηνιτών Μ.ΓΕΑ».

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.