[ΗΛΕΙΑ] ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ-ΣΤΥΠΤΗΡΙΟΥ 90 ΚΙΛΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ – 87.097,00€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/08/2019 / ΩΡΑ: 11:31 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ-ΣΤΥΠΤΗΡΙΟΥ 90 ΚΙΛΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 78392
Κωδικός CPV: 42716000-8
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: ΠΛΥΝΤΗΡΟΣΤΥΠΤΗΡΙΟ 90 ΚΙΛΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
Αναθέτουσα Αρχή: Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ(ΠΥΡΓΟΣ-ΑΜΑΛΙΑΔΑ-ΚΡΕΣΤΕΝΑ), ., ., .
Τόπος Παράδοσης: Συντριάδα Πύργου ΠΥΡΓΟΣ
Αντικείμενο Διαγωνισμού: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ-ΣΤΥΠΤΗΡΙΟΥ 90 ΚΙΛΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 87.097,00

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 05-08-2019 14:11:30

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 21-08-2019 15:00:00