[ΗΛΕΙΑ] ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ-ΣΤΥΠΤΗΡΙΟΥ 14 ΚΙΛΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ – 9.032,00€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/08/2019 / ΩΡΑ: 11:29 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ-ΣΤΥΠΤΗΡΙΟΥ 14 ΚΙΛΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 78393
Κωδικός CPV: 42716000-8
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ- ΣΤΥΠΤΗΡΙΟ 14 ΚΙΛΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
Αναθέτουσα Αρχή: Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ(ΠΥΡΓΟΣ-ΑΜΑΛΙΑΔΑ-ΚΡΕΣΤΕΝΑ), ., ., .
Τόπος Παράδοσης: Συντριάδα Πύργου ΠΥΡΓΟΣ
Αντικείμενο Διαγωνισμού: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ-ΣΤΥΠΤΗΡΙΟΥ 14 ΚΙΛΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 9.032,00

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 05-08-2019 14:11:56

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 21-08-2019 15:00:00