[ΗΛΕΙΑ] ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΟΥ ΑΤΜΟΥ ΜΕ ΔΙΠΛΩΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ -45.000,00€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/08/2019 / ΩΡΑ: 11:27 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΟΥ ΑΤΜΟΥ ΜΕ ΔΙΠΛΩΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 78394
Κωδικός CPV: 42717000-5
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΟ ΑΤΜΟΥ ΜΕ ΔΙΠΛΩΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ
Αναθέτουσα Αρχή: Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ(ΠΥΡΓΟΣ-ΑΜΑΛΙΑΔΑ-ΚΡΕΣΤΕΝΑ), ., ., .
Τόπος Παράδοσης: Συντριάδα Πύργου ΠΥΡΓΟΣ
Αντικείμενο Διαγωνισμού: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΟΥ ΑΤΜΟΥ ΜΕ ΔΙΠΛΩΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 45.000,00

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 05-08-2019 14:12:16

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 21-08-2019 15:00:00