Θετική η άρση των Capital Controls

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/08/2019 / ΩΡΑ: 13:29 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: TOP NEWS, ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ

H πλήρης άρση των capital controls, την οποία χαιρετίζει ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αρκαδίας κ. Γιάννης Τρουπής αποτελεί ένα αποφασιστικό βήμα για την κανονικοποίηση της ελληνικής οικονομίας.

Ο κ. Τρουπής με αφορμή την ανακοίνωση για την πλήρη άρση των capital controls, προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Η αποκατάσταση της ελεύθερης κίνησης κεφαλαίων εκτός ότι συμβάλλει στην περαιτέρω αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας, επαναφέρει πλήρως την εμπιστοσύνη στις διεθνείς αγορές.

Η επιχειρηµατικότητα αποτελεί σηµαντικό µοχλό ανάπτυξης της οικονοµίας και της κοινωνίας και η ενίσχυση της είναι απαραίτητη. Η άρση των capital controls θα παρέχει στους επιχειρηματίες τα εφόδια που χρειάζονται για τη βιωσιμότητα της επιχείρησης τους και την ανάπτυξη τους.

Οι τράπεζες πρέπει να «εκμεταλλευτούν» αυτή την πρωτοβουλία και να επιβραβεύσουν, μέσα από προγράμματα επιβράβευσης, τους συνεπείς δανειολήπτες που όλο αυτό το διάστημα, με τα capital controls, κατέβαλαν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς εφορίες, ταμεία και τράπεζες.

Η πλήρης άρση των capital controls θα πρέπει να συνοδευθεί με την κατακόρυφη μείωση σε όλα τα τέλη, τους τόκους και τις προμήθειες που επιβάλουν οι τράπεζες, ώστε οι επιχειρήσεις να βγουν από το οικονομικό αδιέξοδο».

 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να μεριμνήσετε για την καταβολή του «τέλους διατήρησης μερίδας» της επιχείρησής σας στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός της τρέχουσας χρήσης, διότι στο τέλος της χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 79752/30-12-2014, «τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι όλες οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) και δεν είναι κεφαλαιουχικές – και πιο συγκεκριμένα όλες οι Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ και ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – έχουν υποχρέωση υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικού κατάθεσης φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ. 3623, τ.Β΄). Η καταχώρηση γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον ιστότοπο: https://services.businessportal.gr

Τέλος, ελέγξτε και τις άλλες υποχρεώσεις σας στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, που τυχόν εκκρεμούν.