[ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ] Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Καλαβρύτων -12.849.290,16€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/08/2019 / ΩΡΑ: 09:38 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 78506
Κωδικός CPV: 43200000-5
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Ελαστικοφόρος εκσκαφέας φορτωτής,Ελαστικοφόρος εκσκαφέας φορτωτής μαζί με λεπίδα εκχιονισμού,Μικρό α….
Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ, ., ., .
Τόπος Παράδοσης: . ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ
Αντικείμενο Διαγωνισμού: Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Καλαβρύτων

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 12.849.290,16

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 07-08-2019 11:41:20

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 29-08-2019 19:00:00