[ΚΟΡΙΝΘΟΣ] Δημόσιος, διεθνής, ηλεκτρονικός, μειοδοτικός, επαναληπτικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια πετρελαιοειδών» [τμήματα 13,14,15,24] για τα έτη 2018-2019 – 713.675,81€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/08/2019 / ΩΡΑ: 11:41 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: 26746/2019 «Προμήθεια πετρελαιοειδών»
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 77293
Κωδικός CPV: 09132100-4,09134200-9,09135100-5,24951100-6
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Βενζίνη αμόλυβδη,Γράσο γραφίτη (Δοχείο 100 gr),Πετρέλαιο θέρμανσης,Πετρέλαιο κίνησης
Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, ., ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τόπος Παράδοσης: ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 32 ΚΟΡΙΝΘΟΣ
Αντικείμενο Διαγωνισμού: Δημόσιος, διεθνής, ηλεκτρονικός, μειοδοτικός, επαναληπτικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια πετρελαιοειδών» [τμήματα 13,14,15,24] για τα έτη 2018-2019, με κριτήριο κατακύρωσης: α. για τα καύσιμα, το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης % στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσής του, όπως αυτή προσδιορίζεται από το Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφ. Ενότητας Κορινθίας.

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 713.675,81

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 06-08-2019 10:00:00

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 10-09-2019 14:00:00