">

Κώστας Κυριακόπουλος. Μηχανολόγος Μηχανικός

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/08/2019 / ΩΡΑ: 14:16 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ, ΝΕΑ ΜΕΛΩΝ

Ο Κώστας Κυριακόπουλος, μηχανολόγος μηχανικός στο επάγγελμα ασχολείται με όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του  επιστημονικού αντικειμένου του μηχανολόγου μηχανικού, από τις κατασκευές έως τα logistics.

Η Αρκαδία ως περιοχή έχει αγροτική, εμπορική και εμποροβιομηχανική δραστηριότητα η οποία χρήζει μεγάλης ανάπτυξης στη ΒΙΠΕ Τρίπολης.

Η προσπάθεια του κ. Κυριακόπουλου αποτελείται από την πειραματική μελέτη στη διαμόρφωση ολοκληρωμένης μελέτης που αφορά κινητήρα αυτοκινήτου με κελί καυσίμου στερεού οξειδίου –SOFC σε κυλινδρική μορφή το οποίο αεριοποιεί τη βενζίνη σε υδρογόνο Η2 και παράγει ηλεκτρική ενέργεια από το νέφος ηλεκτρονίων που απελευθερώνεται εντός του μεταλλικού πλέγματος και δίνει ρεύμα σε ασύγχρονο ηλεκτρικό κινητήρα. Ο κινητήρας αυτός μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο τεχνολογικό εργαλείο για υψηλή απόδοση, εξοικονόμηση ενέργειας, αυτονομία για μεγάλες αποστάσεις και λύση για την προστασία του περιβάλλοντος αφού εμπίπτει στην αντιρρυπαντική τεχνολογία. Ο κινητήρας μπορεί να κατασκευαστεί εργοστασιακά και να πουληθεί ως τελικό προϊόν σε μεγάλο αυτοκίνητο, φορτηγό, επιβατηγό, πολυτελές από την Ευρώπη έως τις αγορές της Ασίας και των ΗΠΑ.

Σημαντικές Εφευρέσεις, Μελέτες, Έρευνες του κ. Κυριακόπουλου

  • Μελέτες και βιομηχανικό σχεδιασμό στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ολοκληρωμένης λύσης που αφορά σύστημα κλιματισμού σε μηχανικό και υδραυλικό ανελκυστήρα για πολυκατοικία και ουρανοξύστη.
  • Πειραματική μέτρηση του υπεροξειδίου του χαλκού για χρήση ως υλικό κατασκευής μικροηλεκτρονικών κυκλωμάτων και κυρίως για τον ασύγχρονο έλεγχο ηλεκτρικών κινητήρων. Μια άλλη χρήση του είναι ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην ανάλυση αίματος ως πιατάκι υποδοχής στην εφαρμογή ηλεκτρονικής μικροσκοπίας.
  • Βιομηχανικό σχέδιο με βάση τους νόμους της εργονομίας για αεροπορικό κάθισμα για έγκυο γυναίκα επιβάτη. Μπορεί να πουληθεί σε όλες τις αεροπορικές εταιρίες του κόσμου και κατασκευάζεται άρτια βιομηχανικά.
  • Επιπλέον είναι συγγραφέας βιβλίου για τη βιοιατρική μηχανική με επίκεντρο τα κύτταρα Schwann και έχει ολοκληρωμένη μελέτη για αναπηρικό καρότσι με οπτική ίνα που είναι ότι πιο σύγχρονο για τους πολίτες Αμεα.

Κώστας Α. Κυριακόπουλος. Μηχανολόγος, Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος σε σύγχρονες μεθόδους σχεδιασμού και ανάλυσης στη βιομηχανία (στους τομείς των κατασκευών, της ενέργειας. της αντιρρύπανσης και των logistics) με βαθμό διπλώματος 8.13. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Μέλος Επιμελητηρίου Αρκαδίας, ΤΕΕ. Διδακτορική έρευνα στη βιοιατρική μηχανική, ΙΕΕΕ και Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΟΜΗΡΩΝ 12,ΤΡΙΠΟΛΗ,22100,ΤΗΛ:2710223938

 

 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να μεριμνήσετε για την καταβολή του «τέλους διατήρησης μερίδας» της επιχείρησής σας στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός της τρέχουσας χρήσης, διότι στο τέλος της χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 79752/30-12-2014, «τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι όλες οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) και δεν είναι κεφαλαιουχικές – και πιο συγκεκριμένα όλες οι Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ και ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – έχουν υποχρέωση υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικού κατάθεσης φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ. 3623, τ.Β΄). Η καταχώρηση γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον ιστότοπο: https://services.businessportal.gr

Τέλος, ελέγξτε και τις άλλες υποχρεώσεις σας στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, που τυχόν εκκρεμούν.