[ΜΕΣΣΗΝΙΑ] ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (13/2019) -258.923,30€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/08/2019 / ΩΡΑ: 11:24 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: 13/2019 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 77627
Κωδικός CPV: 09111200-2
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Βενζίνη Αμόλυβδη Ν.Μ.Καλαμάτας,Βενζίνη Αμόλυβδη Ν.Μ.Κυπαρισσίας,Πετρέλαιο κίνησης Ν.Μ.Καλαμάτας,Πετρ….
Αναθέτουσα Αρχή: Γ.Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ(ΚΑΛΑ-ΚΥΠΑΡ), ., ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)
Τόπος Παράδοσης: Αβέρωφ 12 Αθήνα
Αντικείμενο Διαγωνισμού: ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (13/2019)

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 258.923,30

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 05-08-2019 14:43:07

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 03-09-2019 17:00:00