Παροχή Υπηρεσιών « ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ».

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/08/2019 / ΩΡΑ: 08:57 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 102/2019. Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Παροχή Υπηρεσιών « ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ».

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.