[ΠΑΤΡΑ] ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΙΡΑΪΚΗΣ ΠΑΤΡΑΪΚΗΣ (Π.Π.) ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ -77.500,00€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/08/2019 / ΩΡΑ: 09:36 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΧΩΡΩΝ ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ Π.Π./ Αρ. Διακ. 6703/02-08-2019
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 78432
Κωδικός CPV: 79713000-5
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Υπηρεσίες φύλαξης
Αναθέτουσα Αρχή: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε, ., ., .
Τόπος Παράδοσης: ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΙΓΓΟΣ 20 ΑΘΗΝΑ
Αντικείμενο Διαγωνισμού: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΙΡΑΪΚΗΣ ΠΑΤΡΑΪΚΗΣ (Π.Π.) ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 77.500,00

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 07-08-2019 13:14:08

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 23-08-2019 12:00:00