Προµήθεια και εγκατάσταση ακτινολογικής λυχνίας για τις ανάγκες του ακτινολογικού τµήµατος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/08/2019 / ΩΡΑ: 08:55 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 103/2019. Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την «Προµήθεια και εγκατάσταση ακτινολογικής λυχνίας για τις ανάγκες του ακτινολογικού τµήµατος».

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.