Προµήθεια Κεφαλών υπερήχου και ηχοβολέα για τις ανάγκες του ακτινολογικού τµήµατος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/08/2019 / ΩΡΑ: 08:52 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 104/2019.Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την «Προµήθεια Κεφαλών υπερήχου και ηχοβολέα για τις ανάγκες του ακτινολογικού τµήµατος».

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.