Σε λειτουργία η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 01/08/2019 / ΩΡΑ: 11:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για την εξώδικη αναγνώριση απαιτήσεων ή τη συμβιβαστική επίλυση διαφορών δίνεται μετά και την ενεργοποίηση της σχετικής πλατφόρμας.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Προέδρου του ΝΣΚ, στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, από την 24η Ιουλίου 2019 τέθηκε σε λειτουργία η πλατφόρμα ηλεκτρονικής κατάθεσης αιτήσεων ιδιωτών (φυσικών και νομικών προσώπων) για την εξώδικη αναγνώριση απαιτήσεων ή τη συμβιβαστική επίλυση διαφορών μεταξύ αυτών και του Δημοσίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 παρ. 2 του ν.4607/2019 (Α΄ 65) και της απόφασης του Υπουργού Οικονομικών με αριθμό 272/19-6-2019 (Β΄ 2763), που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση αυτών.

Η παραπάνω πλατφόρμα είναι διαθέσιμη στη διαδικτυακή πύλη του ΝΣΚ (http://www.nsk.gr/web/nsk/e-services) και με την είσοδο σε αυτή, παρέχονται λεπτομερείς οδηγίες για τη χρήση της.

Πηγή:e-forologia.gr