[ΑΡΓΟΣ] Διακήρυξη TMHMA 1.ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ CPV 33696200-7( Αντιδραστήρια αιματολογικού με συνοδο εξοπλισμό) -80.935,20€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/09/2019 / ΩΡΑ: 10:20 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: 28/18-09-2019 Διακηρυξη ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 79535
Κωδικός CPV: 33696200-7
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: α/α 1. ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ,α/α 2. ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΩΝ (ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ),α/α 3. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜ….
Αναθέτουσα Αρχή: Γ.Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ(ΑΡΓΟΣ-ΝΑΥΠΛΙΟ), ., ., .
Τόπος Παράδοσης: Κορίνθου 191 ΑΡΓΟΣ
Αντικείμενο Διαγωνισμού: 28/18-09-2019 Διακήρυξη TMHMA 1.ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ CPV 33696200-7( Αντιδραστήρια αιματολογικού με συνοδο εξοπλισμό)

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 80.935,20

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 18-09-2019 14:18:15

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 03-10-2019 20:00:00