Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών ετήσιας συντήρησης και επισκευής Η/Υ και Περιφ. Εξοπλισμού με ανταλλακτικά

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/09/2019 / ΩΡΑ: 10:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκυρήσσει την Διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάθεση του έργου:
Παροχή υπηρεσιών ετήσιας συντήρησης και επισκευής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακού
Εξοπλισμού καθώς και την προμήθεια των απαιτούμενων Ανταλλακτικών.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.